Kon.Hondenschool Merksem Vzw
Kkush nr 866


Reglement Inwendige Orde

•Het bestuur rekent op de medewerking van alle leden bij het naleven van de volgende regels.
•Iedere cursist zorgt er voor tijdig aanwezig te zijn zodat de hond voldoende tijd krijgt voor de training om zijn natuurlijke behoefte te doen.
•Cursisten die te laat komen dienen toestemming te vragen aan de instructeur vooraleer het terrein te betreden, zodat de andere honden niet gestoord worden.
•Elk lid zorgt ervoor het lokaal of het terrein niet onnodig te bevuilen.
•Indien honden het terrein of het clublokaal bevuilen, zal dit beboet worden (€ 1,50) en dient de geleider dit zelf op te kuisen.
•Honden zijn tijdens de oefendagen toegelaten in het clublokaal. Zij worden echter steeds aan de leiband gehouden en dienen zich rustig en netjes te gedragen. Indien een hond op zulke wijze de rust verstoort in het clublokaal, kan de eigenaar verzocht worden buiten te wachten.
•Tafels en stoelen worden gebruikt door de leden, niet door hun honden.
•Alle consumpties worden aan de toog besteld, afgehaald en onmiddellijk betaald. Het toogpersoneel fungeert niet als kelner. Leeggoed terugbrengen naar de toog.
•De sluitingsuren van ons lokaal moeten geëerbiedigd worden. De lokaalhouder zal 15 min. voor het sluiten verwittigen, bij het 2de belsignaal is de toog gesloten.
•Kinderen zijn vóór, tijdens of na de les niet op de terreinen toegelaten.
•De leden zorgen er voor dat hun hond de nodige inentingen krijgt/ heeft gekregen. Zieke honden of loopse teven kunnen niet aan de lessen deelnemen en zijn niet in het clublokaal toegelaten.
•Van onze leden wordt verwacht dat ze zich steeds waardig gedragen en het belang van de club voorop stellen.